608282313gemmarosperez@gmail.comLunes a Viernes:8:00 - 20:00

Psicologia ClínicaDes d’atenció primària es detecten diàriament casos de persones que manifesten símptomes com l’ansietat o la depressió, que tenen a veure amb alguna variable psicològica: característiques de personalitat, estils d’afrontament de situacions adverses, etc. La psicologia actualment és un recurs més a tenir en compte per ser capaç de gestionar la felicitat i els malestars.  • ANSIETAT
ANSIETAT

L’ansietat és un dels trastorns més freqüents en la nostra societat, i no ens referim a l’ansietat “normal” que sentim en afrontar situacions noves i incertes (de fet, un cert estat d’alerta és beneficiós per a assegurar-nos un bon resultat).

L’ansietat que requereix ajuda i atenció psicològica és la que apareix sense control, amb una intensitat, freqüència i invasió desproporcionades. Redueix la qualitat de vida, ens condiciona i produeix molt malestar. És un estat d’alerta i anticipació davant d’una situació que ens fa por i que encara no ha passat. La persona no és capaç d’explicar què li passa ni pot evitar-ho. De vegades s’expressa amb el terme “i si …”: i si va malament?, i si ens fem mal?, i si s’ha molestat amb mi?, i si m’equivoco?, i si tinc alguna malaltia?, i si ho faig malament? …

Les manifestacions de l’ansietat són tan diverses que a dia d’avui no deixen de sorprendre’ns fins i tot als professionals, però les més freqüents són: dolors de tot tipus (d’estómac, contractures, migranyes …), palpitacions i taquicàrdies, pensaments obsessius, por i crisis de pànic, dificultats per dormir, per concentrar-se, pèrdua de memòria, problemes en els estudis, i un llarg etcètera.


  • DEPRESSIÓ I DESÀNIM
DEPRESSIÓ I DESÀNIM

No té res a veure amb notar tristesa davant de situacions que efectivament són tristes (en aquest cas es tracta d’un sentiment adaptatiu que ens connecta amb la realitat i que ens ajuda a processar el que ha passat).

Parlem de depressió quan aquesta tristesa roman en el temps, envaint i afectant algunes àrees de la nostra vida (la feina, les amistats, la salut) i posant-les en risc.

Es tradueix en apatia, desànim o fins i tot irritabilitat i el desig, l’energia i la curiositat es redueixen, portant a qui la pateix a una situació de difícil sortida.


  • DIFICULTATS EN LES RELACIONS INTERPERSONALS
DIFICULTATS EN LES RELACIONS INTERPERSONALS

De vegades, els problemes de comunicació, la timidesa, la vergonya, la por, la introversió, la desconfiança o el tenir un baix concepte d’un mateix són factors que poden conduir a viure les relacions socials amb molta tensió i malestar.

És un fet que les bones relacions socials són un dels eixos fonamentals per a percebre que tenim una bona qualitat de vida. Si això no es dóna, apareixen sensacions de frustració, decepció, enuig, baixa autoestima, aïllament i retraïment.

En moltes ocasions rebrem a la consulta una petició d’ajuda per millorar les relacions socials: tenir més i millors amics (sensació de tenir poques amistats i superficials), relacionar-se amb els companys de treball o amb persones amb qui coincidim en associacions o clubs, aconseguir tenir parella, etc.


  • TRASTORN BIPOLAR
TRASTORN BIPOLAR

Moltes persones se senten identificades amb aquest quadre psicològic perquè tots en un moment o altre hem tingut canvis sobtats d’humor o pujades i baixades d’estat d’ànim. Però no es tracta d’això, ni de bon tros.

El trastorn bipolar, o depressió maníaca, és un trastorn greu on s’alternen moments depressius (veure apartat depressió) amb altres moments d’eufòria o mania, havent-hi entre tots dos (no sempre però freqüentment) períodes de normalitat.

Els símptomes del període maníac inquieten molt als familiars perquè temen que la persona es posi en risc: augment d’energia molt pronunciat, sentiment d’estar per sobre de tot i que no li pot passar res, falta de criteri que deriva en males decisions , pensament i parla accelerats, reducció de la necessitat de dormir, etc. En general, és una desconnexió de la seva realitat i de la del seu entorn.

Es tracta amb medicació i psicoteràpia.


  • TRASTORN DE PERSONALITAT
TRASTORN DE PERSONALITAT

Aquí englobem el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), Trastorn Borderline o Trastorn antisocial, entre d’altres.

Els qui pateixen algun d’aquests trastorns són persones amb un conjunt de trets de personalitat disfuncionals i desadaptatius, fortament rígids i inflexibles, que s’estenen a una àmplia gamma de situacions personals i socials. Com a conseqüència, poden tenir un deteriorament significatiu en àrees tan importants com la social, familiar o laboral, així com un alt malestar subjectiu.

Aquest patró és estable i de llarga durada, i el seu inici moltes vegades es remunta a l’adolescència o a l’edat adulta. Per això de qui el pateix se sol dir: “sempre va ser així”.

Aquests trastorns solen venir associats amb simptomatologia ansiosa i depressiva, així com conductes d’alta impulsivitat: consum de drogues, baralles, trastorns amb l’alimentació, etc.

Es tracta amb psicofàrmacs i psicoteràpia, i en moltes ocasions es requereix també de la col·laboració de l’àmbit familiar.


  • DOLS I PÈRDUES
DOLS I PÈRDUES

La nostra ment es troba sotmesa a una situació d’alt estrès quan es veu obligada a passar per una vivència de dol o pèrdua.

Per pèrdua ens referim a aquells canvis en la nostra vida en què el que es perd es viu amb més importància que el que es guanya. Es diu llavors que vam entrar en un procés de dol que implica acomiadar-se (en contra de la nostra voluntat o no) d’alguna cosa o algú significatiu per a nosaltres,

En aquest àmbit entrarien: ruptures de parella, distanciament amb amistats importants, canvis de lloc de residència, pèrdua o canvi d’estatus laboral i econòmic, canvis en l’estructura familiar, malalties que suposen pèrdua d’autonomia o necessitat d’adaptar-se a una nova realitat, etc. Aquestes pèrdues vénen acompanyades de sentiments de tristesa, recolliment en un mateix, desànim i, en algunes ocasions, somatitzacions. Quan coincideixen diverses pèrdues properes en el temps, es pot donar l’efecte de “ploure sobre mullat” i accentuar el malestar.

Per dol pròpiament dit entenem el període que segueix a la mort d’una persona estimada. S’han descrit fases del dol que succeeixen consecutivament, encara que pot donar-se el predomini d’una sobre una altra.

El procés de dol és una feina que desenvolupa la ment, i no es pot entendre com un trastorn ni com un problema. No obstant, és molt possible que la persona que ho està vivint necessiti acompanyament perquè aquest patiment sigui recollit i no s’estengui a altres àrees de la seva vida.

Es parla de dol patològic quan el procés es viu amb una intensitat que no cessa, quan no succeeix de la manera “esperable”, quan es produeix un cert estancament en alguna de les fases o quan el moment vital és tan delicat que el patiment es fa altament intolerable. A vegades són les persones properes les que s’adonen d’aquesta situació i les que animen a la persona a realitzar una consulta professional.

Alguns factors que compliquen especialment el dol són: la proximitat del vincle, les circumstàncies de la mort, el moment vital de la persona que pateix la pèrdua, l’edat, l’estat general de salut, la coincidència amb una altra pèrdua, etc.

Els dols són un dels motius de consulta més freqüents, moltes vegades fins i tot temps després de la mort.


  • FOBIES, HIPOCONDRIA I PORS
FOBIES, HIPOCONDRIA I PORS

La por és una emoció bàsica i adaptativa comuna a totes les persones i necessària per viure. Ens alerta d’un perill i ens prepara per enfrontar-nos-hi (o per evitar-lo).

En canvi la fòbia és una reacció de por o ansietat desproporcionada davant de situacions o objectes concrets, que genera molt perjudici i dany a qui ho pateix. És molt comú l’aparició de mecanismes com l’anticipació ansiosa i l’evitació, esquivant allò que produeix tant malestar (en creure que així s’elimina). Tot això interfereix molt en la vida quotidiana de la persona.

Hi ha fòbies específiques a una situació, animal o ambient; fòbies generalitzades (derivant en un caràcter fòbic) i fòbies socials, que són les que tenen a veure amb el contacte amb altres persones. La hipocondria és la preocupació per patir o contraure una malaltia greu. No hi ha símptomes somàtics, o són lleus, però els qui la pateixen presenten una elevada ansietat i alarma pel que fa a la salut. Sovint valoren sensacions i fenòmens normals i freqüents com excepcionals i molestos. Pot comportar excessives visites mèdiques o bé, tot el contrari, evitar-les per tots els mitjans possibles per por que es confirmin els temors de qui la pateix. Al seu torn, l’ansietat augmenta els símptomes somàtics.

En general, les fòbies són altament limitants i perjudicials per a la persona que les pateix.


  • TRASTORNS DE L’ALIMENTACIÓ
TRASTORNS DE L’ALIMENTACIÓ

Són tots aquells desordres relacionats amb la conducta alimentària i que comporten greus alteracions de la ingesta d’aliments. Els més freqüents són l’anorèxia nerviosa, la bulímia i el trastorn per afartament (menjar sense control, compulsivament).

Tots aquests trastorns suposen una sofriment psicològic de vegades no detectat ni tractat, que porta a incorporar aquest patró alimentari tan perjudicial, en moltes ocasions posant en greu risc la vida.

El tractament consisteix en psicoteràpia i, segons la gravetat, en incorporació de pautes de conducta alimentària, amb intervenció mèdica i d’un nutricionista. És decisiva per a un bon pronòstic la intervenció primerenca de professionals de la salut (metge i psicòleg).


  • TRASTORNS PSICOMÀTICS
TRASTORNS PSICOMÀTICS

Són aquells trastorns que es manifesten a través de diferents malalties i patiments físics, i en els quals els factors psicològics semblen determinants.

El nostre cos pot expressar emocions de múltiples maneres: ens ruboritzem com a resposta a l’emoció de vergonya, plorem per tristesa o alegria, tremolem de por, de vegades hi ha persones que es desmaien per un ensurt, un dolor sobtat o una mala notícia …

Són respostes fisiològiques “normals” del cos a l’estrès.

El problema sorgeix quan les funcions del nostre cos comencen a fallar donant lloc a símptomes físics crònics i incapacitants. Aquí és quan parlem de Trastorns Psicosomàtics. Símptomes físics significatius, en intensitat o durada, que provoquen patiment i redueixen la qualitat de vida. Alguns d’ells són: taquicàrdies, mals de panxa, mals de cap, contractures i dolors musculars, cansament, insomni … i un llarg etcètera.

Hi ha malalties amb un clar component psicosomàtic en les quals la intervenció conjunta entre metge especialista i psicòleg és fonamental per a la seva bona evolució. Entre d’altres estarien: fatiga crònica, fibromiàlgia i totes les malalties autoimmunes (el lupus, per ex).


  • TRASTORN OBSESSIVOCOMPULSIO (TOC)
TRASTORN OBSESSIVOCOMPULSIO (TOC)

Els qui el pateixen són persones en què predominen pensaments intrusius i repetitius, les anomenades idees obsessives. No els senten com a propis, sinó com a idees que tenen de manera recurrent i descontrolada. Produeixen por, inquietud i ansietat perquè entren en conflicte amb els desitjos propis i la manera de pensar.

Poden anar acompanyats de conductes compulsives (no sempre): impuls de realitzar actes per reduir l’ansietat i la probabilitat que allò pensat es converteixi en real.

Normalment són pensaments temorosos que anuncien coses negatives, accidents o malalties i li atorguen a la conducta una capacitat mig màgica evitativa de la desgràcia.

En no poder detenir-los, aquests pensaments interfereixen en la vida, i els qui pateixen un TOC no poden anar a l’escola, al treball, reunions amb amics, etc. En definitiva, no poden concentrar-se ni fer correctament les seves activitats quotidianes.

This post is also available in: esEspañol caCatalà

Copyright Gemma Ros 2018. Todos los derechos reservados.